0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Higiena w niekończącej się pętli

  Tylko zastosowanie właściwego procesu technologicznego podnosi higienę na najwyższy poziom

  Nasze urządzenia cechuje bezpieczeństwo pracy; należy również zapewnić odpowiednie warunki otoczenia, które nie wpłyną ujemnie na poziom higieny. W drodze gruntownych analiz poznajemy wszelkie miejsca o krytycznym znaczeniu, dzięki czemu nasze procesy technologiczne są przemyślane od początku do końca.

  Podstawowe informacje na temat procesu mycia

  Przedmioty przeznaczone do mycia przechodzą przez proces technologiczny, poczynając od odbioru, a kończąc na ponownym przygotowaniu do użytku, niezależnie od tego, czy chodzi o talerze, szkło, sztućce, maski oddechowe, czy też baseny szpitalne. 

  Jeden podstawowy cel jest zawsze ten sam – zapobieganie zakażeniom i przerywanie potencjalnych łańcuchów infekcji:
  konsekwentne oddzielanie przedmiotów czystych od brudnych, zanieczyszczonych.

  Kody kolorów i oznaczenia używane z punktu widzenia planowania:

  • Obszar zanieczyszczony lub czarny = 
   punkt zbiórki brudnych przedmiotów przeznaczonych do mycia
  • Obszar czysty lub biały = 
   punkt zbiórki przedmiotów czystych po umyciu
  • Zaleca się architektoniczne oddzielenie obszarów zbiórki wyposażenia przed i po myciu, najlepiej o charakterze budowlanym z wykorzystaniem ściany działowej
  • Drogi transportu naczyń czystych i brudnych nie mogą się krzyżować

  W praktyce oznacza to:

  • Czyste ręce = dotykają wyłącznie przedmiotów czystych
   • brak kontaktu z zabrudzonymi przedmiotami przeznaczonymi do mycia
   • Rękawice – opcjonalne
  • Brudne ręce = dotykają zabrudzonych przedmiotów przeznaczonych do mycia lub mycia i dezynfekcji tzn
   • brak kontaktu z przemiotami czystymi po procesie mycia
   • Rękawice – tak, ważne

  Pętla higieniczna MEIKO


  Pętla higieniczna MEIKO ilustruje możliwy schemat przebiegu ogólnego procesu mycia, niezależny od czyszczonego przedmiotu, lecz zawierający zalecenia dotyczące podejmowanych działań oraz zaleceń budowlanych.

  Zilustrowany w ten sposób proces technologiczny można powtarzać tyle razy, ile jest to wymagane. Jednak rezultat pozostaje ten sam:
  bezpieczne higienicznie wyposażenie przeznaczone do mycia, które można użyć ponownie bez wahania.

  Pętla higieniczna MEIKO stanowi uogólnienie całości procesu. Rzecz jasna, poszczególne procesy technologiczne różnią się pod względem szczegółów zależnie od ich przedmiotu.

  Zapoznaj się z naszymi publikacjami internetowymi:

  >> Proces mycia naczyń, sztućców i artykułów szklanych
  >> Proces mycia i dezynfekcji przyborów pielęgnacyjnych (basenów i kaczek sanitarnych itp.)
  >> Proces mycia i dezynfekcji indywidualnego wyposażenia ochronnego (masek oddechowych itp.)