0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Instrukcja czyszczenia basenów sanitarnych

  Prawidłowe użytkowanie basenów sanitarnych

  W myjniach-dezynfektorach sprzęt sanitarny jest opróżniany, czyszczony, dezynfekowany parą i przygotowywany do bezpiecznego użytku z zachowaniem wymogów higienicznych, co można zapewnić tylko przy prawidłowej obsłudze i zastosowaniu przemyślanego procesu przygotowania sprzętu.

  Proces przygotowania basenów sanitarnych do użytku nie został jeszcze zdefiniowany, ale wraz z dr biologii Evą Fritz z Deutsches Beratungszentrum für Hygiene (Niemieckie Centrum Konsultingowe w zakresie higieny, BZH) opracowaliśmy potencjalny schemat przebiegu poszczególnych etapów roboczych.

  Poszczególne kroki mogą przebiegać w następujący sposób:

  W niniejszych filmikach prezentujemy krok po kroku, jak należy postępować z basenami sanitarnymi po użyciu przez pacjenta i co może stanowić potencjalne źródło błędu. Zobacz teraz:

  Krok 1: Odstawić basen sanitarny i zająć się pacjentem


  Tak należy robić

  • Najlepsze miejsce do odstawienia: wózek na sprzęt, podłoga z podkładką, ew. kosz na śmieci (stojący stabilnie)
  • Jeśli basen sanitarny jest zabrudzony: w dalszej kolejności przetrzeć i zdezynfekować powierzchnię odstawczą.
  • Po zajęciu się pacjentem: zmiana rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk.

  Tak nie należy robić

  • Nie odstawiać przedmiotów w sposób, który może spowodować potknięcie się innych osób.
  • Sprawdzić, czy zawartość basenu nie pozostała na łóżku, szafce nocnej lub krześle pacjenta.

  Krok 2: Transport pełnego basenu sanitarnego


  Tak należy robić

  • Najlepiej: jedną ręką w rękawiczce
  • Podczas opuszczania pokoju pacjenta: klamkę dotykać wyłącznie drugą, czystą ręką.

  Klamka stanowi bowiem ważny element bezpośredniego otoczenia pacjenta, który można dotykać wyłącznie zdezynfekowanymi rękoma lub w rękawiczkach.

  Tak nie należy robić

  • Używać rąk naprzemiennie (czysta, brudna).
  • Przerywać transportu – powinien się on odbywać szybko i bezpiecznie.

  Krok 3: Wejście drogą brudną do brudownika


  Tak należy robić

  Krok 4: Otwieranie myjni-dezynfektora


  Tak należy robić

  • Tylko czystą ręką, ponieważ podczas odbioru zdezynfekowanego sprzętu dla pacjentów drzwi zostaną ponownie dotknięte. Tylko w ten sposób można zapobiegać łańcuchowi skażenia.
  • Jeszcze większy poziom higieny zapewniają myjnie-dezynfektory z automatycznym otwieraniem drzwi za pomocą przełącznika nożnego lub poprzez umieszczenie dłoni przed czujnikiem.

  Krok 5: Umieszczenie basenu sanitarnego w urządzeniu


  Tak należy robić

  • Prawidłowo wkładać sprzęt sanitarny z zawartością ręką w rękawiczce – tzn. zgodnie z instrukcją (naklejkę z ilustracjami należy umieścić w pobliżu urządzenia) lub zgodnie z ilustracją w instrukcji obsługi.
  • Pokrywę basenu sanitarnego oddzielnie umieścić w przewidzianym do tego miejscu.
  • Urządzenie wykonuje proces opróżniania po zamknięciu drzwi.

  Tak nie należy robić

  • Nie dotykać zawartości sprzętu.
  • Pod żadnym pozorem nie opróżniać ręcznie basenów ani kaczek sanitarnych: ani do maszyny, ani do toalety, ani do oddzielnego zlewu. Wskutek rozbryzgu i uwolnienia gazów wzrasta ryzyko skażenia.
  • W urządzeniu umieszczać wyłącznie przedmioty, do których jest przeznaczone (zakaz wkładania pieluch, podpasek, wazonów na kwiaty, tac itp.).

  Krok 6: Uruchamianie urządzenia


  Tak należy robić

  • Czystą ręką zamknąć myjnię-dezynfektor.
  • Wybór programu następuje w zależności od wyposażenia przeznaczonego do mycia i zabrudzenia.
  • Czystą ręką wcisnąć przycisk Start.
  • Skażoną rękawiczkę można zdjąć i odpowiednio zutylizować.
  • Na koniec należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

  Zachować wyjątkową ostrożność! W przypadku pacjentów z zakażeniem bakteriami Clostridium difficile (nazwa naukowa Clostridioides difficile) sama dezynfekcja rąk nie wystarczy. Ponieważ patogeny można usunąć niemal wyłącznie mechanicznie, przed wykonaniem dezynfekcji należy obowiązkowo umyć ręce!

  Krok 7: Wyjmowanie


  Tak należy robić

  • Po zakończeniu czyszczenia: otworzyć drzwi, wyjąć wyczyszczony i zdezynfekowany sprzęt, z powrotem zamknąć drzwi – wszystko czystą ręką.
  • Jeszcze większy poziom higieny zapewniają myjnie-dezynfektory z automatycznym otwieraniem drzwi za pomocą przełącznika nożnego lub poprzez umieszczenie dłoni przed czujnikiem.

  Sprzęt sanitarny można teraz bez oporów dotykać i ponownie stosować.

  Prawidłowa obsługa urządzeń i ich eksploatacja przyczyniają się nie tylko do zapobiegania zakażeniu, ale także wpływają na wydłużenie żywotności maszyn. W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z firmą MEIKO.

  A co dzieje się ze środkami pomocniczymi, takimi jak buty profilaktyczne czy miski na pranie? Te przedmioty nie mieszczą się w definicjach ustawy o produktach medycznych (MPG). Mimo to powinny być użytkowane w stanie wyczyszczonym, zdezynfekowanym i częściowo sterylnym – ze względu na przepisy BHP oraz na bezpieczeństwo pacjentów. W tym celu firma MEIKO opracowała TopClean 60! Dzięki możliwości wyboru między opcją dezynfekcji termicznej lub chemotermicznej można czyścić i dbać o higienę nawet termicznie nietrwałych środków roboczych, np. obuwia profilaktycznego.