0
Koszyk
Kontakt
    The clean solution

    Systemy do utylizacji resztek jedzenia

    Bezpieczna utylizacja i przechowywanie resztek jedzenia w gastronomii


    Wszędzie tam, gdzie serwuje się jedzenie, powstają resztki. Czy to na talerzach gości restauracji, czy też w kuchni podczas przygotowywania dań – odpady kuchenne są nieuniknione. Systemy utylizacji resztek jedzenia MEIKO to efektywne i szybkie urządzenia, które przerabiają odpady powstałe z resztek jedzenia w nieszkodliwą biomasę, która bezpiecznie przechowywana, może czekać na odbiór zewnętrznej firmy. Systemy przetwarzania resztek jedzenia w gastronomii firmy MEIKO gwarantują, zachowanie higieny w trudnych, restauracyjnych warunkach.
    aufgewirbeltes Wasser