0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Proces HoReCa

  Mycie sztućców, szkła, naczyń i przyborów kuchennych – higienicznie i do czysta

  Obsługa błyskawicznie uprząta puste talerze i nakrywa stoły dla kolejnych gości. Ale co dzieje się w tle? Jak powinny wyglądać procesy w zmywalni, aby oprócz smacznego jedzenia gościom serwowano także higienicznie czyste naczynia?

   

  Można już zabrać nakrycie! Droga do higienicznie czystych naczyń

  Higiena w kuchni jest podstawą. Już nawet niewielki błąd lub niedopatrzenie mogą spowodować, że nie zostanie zachowana – co może mieć poważne konsekwencje. Ich wachlarz sięga od zepsucia produktów spożywczych po dolegliwości zdrowotne u gości.

  W odniesieniu do zmywalni obowiązuje następująca zasada: właściciel lokalu musi zadbać o to, aby stan naczyń trafiających do gości po myciu był nienaganny, tzn. aby ich powierzchnia nie była źródłem zagrożeń dla zdrowia. 

  W czasie zagrożenia salmonellą lub SARS-CoV-2 nie może dojść do żadnych potknięć w kwestii higieny. Nie może i nie musi! Dzięki technice firmy MEIKO, prawidłowemu planowaniu oraz odpowiednio dobranym procesom.

  Na co należy zwrócić uwagę w kwestii planowania?

  Poprawna z funkcjonalnego punktu widzenia organizacja pomieszczenia oraz konsekwentne przestrzegania podziału na stronę czystą i brudną są dobrym punktem wyjścia dla w pełni higienicznego mycia i ponownego serwowania naczyń.”

  Cytat z publikacji „Gewerbliches Geschirrspülen & Hygiene” opracowanej przez VGG (Związek Producentów Przemysłowych Zmywarek do Naczyń)


  Fundamenty maksymalnie wysokiego bezpieczeństwa higienicznego w zmywalni można wypracować już na etapie planowania. Jak powinny one wyglądać?

  Oczywiście w dużej mierze zależy to od warunków lokalowych oraz zmywarki. Jednak bez względu na to, czy dysponujemy zmywarką podblatową, kapturową, przelotową a może z transportem koszowym, obowiązuje podstawowa zasada, której zawsze należy się trzymać: konieczność oddzielenia strony czystej od brudnej.

  Celem takiego podziału jest uniknięcie ponownego zanieczyszczenia umytych naczyń i przerwanie łańcucha zakażeń.

  Poniższy schemat przedstawia przykład wzorcowego rozplanowania zmywalni oraz zwraca uwagę na wymogi budowlane, jakie należy spełnić.

  Przykład rozplanowania

  • Strona brudna = miejsce gromadzenia brudnych przedmiotów przeznaczonych do mycia
   Osoby pracujące w tej strefie powinny być wyposażone w odpowiednie środki ochrony indywidualnej
  • Strona czysta = miejsce gromadzenia czystych, umytych przedmiotów
   Osoby pracujące w tej strefie muszą mieć czyste ręce bądź używać czystych rękawiczek
  • Sytuacja idealna: konstrukcyjne oddzielenie strony czystej od brudnej
  • Jeśli nie jest to możliwe: konsekwentne zachowywanie podziału na strefę załadunku zmywarki oraz odbioru umytych przedmiotów
  • Niedopuszczanie do przecinania się ciągów transportu czystych i brudnych przedmiotów
  • Zapewnienie możliwości umycia rąk w obszarze przechodzenia za strony brudnej na czystą
  • Zapewnienie możliwości zmiany rękawiczek jednorazowych w obszarze przechodzenia za strony brudnej na czystą
  • Przeorganizowanie wzgl. zainstalowanie systemu wentylacji pomieszczenia: podciśnienie po stronie brudnej i nadciśnienie po stronie czystej może zapobiec przenikaniu zanieczyszczeń przenoszonych w powietrzu. Ważne: powietrze doprowadzane po stronie czystej nie może być nieprzefiltrowanym powietrzem z zewnątrz.

  Na co należy zwrócić uwagę w kwestii procesów?

  W ramach procesu mycia przedmioty krążą w obiegu zamykającym się pomiędzy uprzątnięciem a ponownym przygotowaniem do użycia. Zadaniem właściciela lokalu gastronomicznego jest wyeliminowanie możliwości ponownego zanieczyszczenia umytych przedmiotów w obrębie tego obiegu. Poniżej przeczytasz, o czym należy w związku z tym pamiętać podczas poszczególnych czynności roboczych.

  Krok 1: dostarczanie/odbiór

  • Osoby zajmujące się brudnymi przedmiotami przeznaczonymi do mycia muszą dysponować odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej.
  • Do odtransportowywania użytych przedmiotów do mycia można używać stołów do sprzątania, przenośników taśmowych oraz otwartych lub zamkniętych kontenerów/wózków.
  • Odbiór przedmiotów przeznaczonych do mycia powinien być dostosowany do potencjalnego maksymalnego obciążenia. Należy zapewnić odpowiednie warunki odbioru zarówno pod kątem danej ilości, ale też danego rodzaju przedmiotów.

   

   

  Krok 2: wstępne sortowanie/wstępne mycie

  • Czas pozostawania resztek żywności na przeznaczonych do mycia przedmiotach powinien być jak najkrótszy, po to aby ograniczyć namnażanie się drobnoustrojów oraz ułatwić mycie.
  • Przedmioty przeznaczone do mycia należy ręcznie bądź automatycznie czyścić osobno z resztek żywności i osobno z innych odpadów.
  • Preferowane jest czyszczenie naczyń bez użycia świeżej wody, np. poprzez mechaniczne strząsanie.
  • Oddzielnie trzeba pomyśleć o drogach transportu resztek żywności i odpadów.
  • Wyjątkowo higieniczny sposób przetwarzania i utylizacji resztek żywności: urządzenia do przetwarzania odpadów spożywczych MEIKO GREEN. W tym przypadku w ogóle nie ma mowy o ręcznym przenoszeniu naczyń, a odpady są od razu usuwane.

  Krok 3: załadunek zmywarki

  • Zalecane jest umieszczenie sztućców w dedykowanych pojemnikach, a następnie ich namoczenie w specjalnym podgrzewanym wózku z dodatkiem detergentu, który nie powoduje pienienia w zmywarce profesjonalnej.
  • Pozostałe przedmioty przeznaczone do mycia należy umieszczać albo w odpowiednich koszach do naczyń i szkła, albo – w przypadku zmywarki tunelowej z transportem – na odpowiednio wyposażonym przenośniku taśmowym.
  • Należy zagwarantować płynny przebieg pracy, także przy obciążeniu szczytowym.

  Krok 4: mycie/suszenie

  • obywa się wewnątrz zmywarki i wyznacza granicę pomiędzy stroną brudną i czystą.

  Krok 5: rozładunek

  • Umytych przedmiotów można dotykać wyłącznie czystymi rękami bądź rękami w czystych rękawiczkach.
  • Wilgotnych umytych przedmiotów nie wolno układać w stosy, o ile nie daje to warunków na ich całkowite wyschnięcie!
  • Ze względów higienicznych umytych przedmiotów nie wolno suszyć ani polerować ręcznie!
  • Stojąca woda i wilgotne ścierki stają się siedliskiem zarazków, stwarzając tym samym zagrożenie higieniczne.

  Krok 6: ponowna gotowość do użycia

  • Należy zapewnić dostateczną ilość miejsca na przechowywanie umytych przedmiotów w warunkach uniemożliwiających ich ponowne zabrudzenie nawet przy dłuższej przerwie w użyciu.