0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Higiena naczyń a COVID-19

  #RestartGastro - zapewnianie higieny dzięki odpowiedniej technologii zmywania

  Na drodze do normalności

  Reguły dotyczące odległości oraz ograniczenia liczby osób różnią się w zależności od kraju. Jakie środki pozwolą jednak zapewnić w przyszłości higienę w hotelach, barach i restauracjach? W Niemczech Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Zdrowia oraz Niemieckie Stowarzyszenie Hotelarzy i Restauratorów Nadrenii-Palatynatu (Dehoga), a także Izby Przemysłowo-Handlowe, wydały konkretne zalecenia. W jaki sposób operatorzy gastronomii i hoteli mogą więc zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa na szklankach, sztućcach i naczyniach? Dehoga zaleca maszynowe mycie naczyń w co najmniej 60 stopniach. Thorsten Statkus, przedstawiciel handlowy MEIKO Deutschland GmbH, radzi, na co jeszcze należy zwracać uwagę w zmywalni.

  W jaki sposób restauratorzy i hotelarze mogą zapewniać bezpieczeństwo w zakresie higieny zmywalni?

  Myślę, że musimy jeszcze bardziej zwiększać świadomość na temat higieny. Restauratorzy i hotelarze powinni zdawać sobie sprawę z tego, że najlepszą opcją jest mycie maszynowe i konieczne jest wykorzystywanie odpowiedniej, bezpiecznej techniki. Wymaga to właściwego zaplanowania zmywalni oraz całego procesu. Wiele kwestii należy przemyśleć i wyjaśnić wszystkim pracownikom, np. gdzie odkładać brudne naczynia? Jak chronić siebie? Jak obchodzić się z czystymi naczyniami?

  Na co konkretnie trzeba zwracać uwagę podczas zmywania naczyń, szkła i sztućców?

  Zwłaszcza w obliczu epidemii silnie zaraźliwego koronawirusa, całkowicie bezpieczne mycie szkła, sztućców i naczyń, na których mogą znajdować się zarazki, może ratować życie. Nasza komercyjna technologia zmywania osiąga bardzo wysoki poziom eliminacji bakterii i wirusów dzięki bezpiecznemu procesowi mycia. Łączą się w nim wspólne siły mechanizmów myjących, środków czyszczących, temperatury i czasu. W przypadku mycia ręcznego permanentna dezaktywacja koronawirusa nie jest realistycznie możliwa.

  Na jakiej podstawie restauratorzy mogą być pewni prawdziwości obietnic producentów technologii zmywania?

  Restauratorzy powinni upewnić się, że zmywarki posiadają odpowiednie certyfikaty. Bezpieczeństwo procedur zmywania MEIKO potwierdził wirusolog i specjalista w zakresie higieny, dr Friedrich von Rheinbaben z instytutu higienicznego HygCen w Schwerin. Mamy więc uzasadnione prawo, aby twierdzić, że wszystkie przedmioty umyte w naszych zmywarkach są wolne od koronawirusa.