0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Specjalista w zakresie higieny potwierdza: po cyklu mycia w zmywarce Meiko naczynia są wolne od koronawirusa

  1 z  / 1

  Bezpieczeństwo higieniczne technologii zmywania Meiko należy postrzegać jako bezpieczną metodę inaktywacji koronawirusów, a tym samym jako wysoce skuteczną metodę walki z nowymi patogenami.

  Właściwości koronawirusów sprawiają, że warunki procesu oraz przeprowadzonego w maszynach czyszczenie dezynfekcyjnego zapewniają wysoką skuteczność.

  Dlatego firma Meiko Chiny przekazuje maszyny miastu, które jest najbardziej dotknięte epidemią wirusa:Huanggang.


  Aktualnie liczba zarażonych osób wzrasta dramatycznie w różnych krajach. Jednocześnie zwiększa się liczba zgonów spowodowanych nowym patogenem. Ryzyko zarażenia jest nadal uważane za wysokie. Dlatego właśnie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w międzyczasie stan zagrożenia zdrowia. „Również my odczuwamy nastrój strachu i troski o pracowników Meiko na całym świecie” – wyjaśnia dyrektor zarządzający w Meiko, dr inż. Stefan Scheringer. „Chcielibyśmy – i jesteśmy w stanie – za pomocą naszej technologii i wiedzy przyczynić się do zwalczenia tego wirusa”. Nasza firma może pochwalić się ponad 90-letnią wiedzą i praktyką. Nie tylko w branży technologii zmywania, lecz od lat 30. poprzedniego wieku również w dziedzinie produktów medycznych oraz technologii mycia i dezynfekcji.

  Bezpieczeństwo higieniczne ma najwyższy priorytet w przypadkach pandemii, także w zakresie technologii zmywania

  W przypadkach pandemii często myśli się o klinikach, lecz nie o tym, że patogeny mogą się w szczególności rozprzestrzeniać w miejscach publicznych, a zatem również w restauracjach i stołówkach: „Naczynia i sztućce były i są nadal uważane za newralgiczne punkty w gastronomii” – mówi docent nieetatowy, dr Friedrich von Rheinbaben (specjalista w zakresie higieny i wirusolog). Dlatego też każda stołówka, restauracja i obiekt, który służy żywieniu osób, musi być w stanie zapewnić higieniczne i bezpieczne zmywanie.

  Jedną z podstawowych kompetencji Meiko jest zapewnienie higienicznie nienagannych naczyń i sztućców. Szczególnie w przypadku koronawirusów producent zmywarek może zagwarantować bezpieczeństwo higieniczne i nieszkodliwość przedmiotów przeznaczonych do mycia: koronawirusy stanowią tzw. wirusy osłonięte. „Zmywarka profesjonalna Meiko z zastosowanymi specjalnymi środkami, specjalnym mechanizmem zmywania i podwyższoną temperaturą wody nie ma żadnych problemów w zwalczaniu patogenów” – kontynuuje Friedrich von Rheinbaben. „Urządzenia Meiko potrafią tak oczyszczać naczynia i sztućce, że można ich bez wahania ponownie używać, nawet jeżeli wcześniej były używane przez osoby zakażone lub chore”.

  W przypadku koronaawirusa podwyższone wymagania i środki higieniczne obowiązują nie tylko dla technologii zmywania, lecz również dla personelu obsługi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) umieściła zagadnienie higieny rąk na liście swoich priorytetowych zadań. Organizacja zaleca regularne i dokładne mycie rąk mydłem lub produktami na bazie alkoholu. Dla profesjonalnych pracowników obsługi obowiązują dodatkowe zasady higieny, np. noszenie specjalnej odzieży roboczej i rękawic podczas pracy z używanymi, a tym samym ewentualnie zarażonymi naczyniami, sztućcami, tacami i innymi przedmiotami przeznaczonymi do mycia.

  Darowizna Meiko Chiny na rzecz miasta Huanggang

  W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa higienicznego w Huanggang, jednym z miast najbardziej dotkniętych epidemią wirusa, Meiko Chiny przekazuje dwie zmywarki kapturowe i trzy myjnie-dezynfektory. Zostaną one dostarczone w najbliższych dniach. Thomas Hegenberg, dyrektor zarządzający Meiko Chiny: „Jesteśmy świadkami fali infekcji i codziennej walki z wirusem. Dlatego od razu wiedzieliśmy – jeżeli możemy przyczynić się do poprawy sytuacji dzięki naszej technologii, to oczywiście to zrobimy!”

  Firma Meiko angażowała się już przy wcześniejszych przypadkach pandemii, przekazując darowizny w formie rozwiązań technicznych, a tym samym aktywnie wspierając regiony dotknięte kryzysem.

  Meiko jako pracodawca

  Wybuchy epidemii dotykają również firmę Meiko jako pracodawcę. W końcu nasza firma zatrudnia pracowników na całym świecie, w tym około 200 osób w samych Chinach, które zostały bardzo mocno dotknięte tą epidemią. Obowiązują tam bardziej rygorystyczne zasady higieny, wraz z pomiarem temperatury i przepisami dotyczącymi stosowania masek ochronnych. „W celu wsparcia i ochrony naszych pracowników na miejscu wysłaliśmy do Chin drogą powietrzną dużą ilość masek oddechowych o najwyższej klasie ochrony” – wyjaśnia dr inż. Stefan Scheringer. Wszystkie podróże i wizyty w obszarach kryzysowych są aktualnie odwołane do połowy lutego. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, liczymy się z przedłużeniem obowiązywania tych środków. I mimo że produkcja Meiko w Chinach jest z powodów operacyjnych zawieszona do początku lutego, „nie nastąpiło do tej pory żadne poważne zakłócenie w łańcuchu dostaw” – wyjaśnia Scheringer.