0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Dotacje dla gastronomii

  Zyskaj dodatkowe środki finansowe

  Aktualne dotacje dla lokali gastronomicznych

  Rozkręcenie własnego biznesu gastronomicznego, szczególnie w czasach Covid-19 to nie lada wyzwanie nie tylko logistyczne, ale także finansowe. Można jednak ubiegać się o liczne dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej oraz Urzędu Pracy, które z pewnością pomogą w udanym starcie.

  Jak pozyskać pieniądze na otwarcie lokalu gastronomicznego?

  Z pewnością wiele osób mających w planach otwarcie lokalu gastronomicznego zastanawia się, w jaki sposób może pozyskać dodatkowe środki finansowe, które mogłyby posłużyć na zakup sprzętu gastronomicznego, w tym specjalistycznej kuchni, lodówki, zmywarki gastronomicznej, a także systemów informatycznych, czy oprogramowania.

  Rozwiązaniem mogą okazać się dotacje na restauracje finansowane ze środków pieniężnych Unii Europejskiej lub Urzędów Pracy. Pozyskanie ich wymaga oczywiście spełnienia pewnych kryteriów, jednak może okazać się zbawienne w przypadku niewystarczających oszczędności.

  Aktualne dotacje dla gastronomii z funduszy Unii Europejskiej

  6.2 Bony na cyfryzację – konkurs ogólnopolski

  Wiele osób rozpoczynających działalność gastronomiczną stawia na nowoczesne rozwiązania, które nie tylko usprawnią funkcjonowanie lokalu, ale co równie ważne pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji. Dlatego jeśli masz w planach zastosowanie tego typu rozwiązań, to w dniach od 20 września do 20 października, możesz złożyć wniosek o dotację na wprowadzenie innowacji w swoim lokalu, poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. 

  Jest to konkurs ogólnopolski, w którym do podziału jest łącznie 110 mln złotych, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to aż 300 tys. złotych. W ramach wsparcia MŚP w obszarze cyfryzacji możesz liczyć na dofinansowanie nawet do 85%.

  Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup specjalistycznych usług programistycznych, czyli  oprogramowania komputerowego, a także zakup urządzeń, maszyn, sprzętu komputerowego, a nawet usług doradczych w celu wdrożenia cyfryzacji do lokalu gastronomicznego.

  Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

   

  • firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • preferowane są przedsiębiorstwa, które najbardziej ucierpiały wskutek pandemii Covid-19, a niewątpliwie należy do nich niemal cały sektor HoReCa, czyli hotelarstwo oraz gastronomia.

   

  Dotacja na działalność gastronomiczną z Urzędu Pracy

  O dotacjęna rozpoczęcie działalności gastronomicznej można wnioskować również do Urzędu Pracy. Choć dla wielu osób droga ta może wydać się dość wyboista, to w rzeczywistości wcale tak nie jest. Wystarczy spełnić kilka określonych przez PUP kryteriów:

  1. Rejestracja w PUP jako osoba bezrobotna 

  Warunek ten jest konieczny, aby móc otrzymać pomoc finansową na rozpoczęcie biznesu związanego z gastronomią. Podczas rejestracji należy uzyskać II profil pomocy, który daje możliwość starania się o dofinansowanie.

  2.  Lokal i wkład własny

  W momencie składania wniosku o dofinansowanie działalności gastronomicznej musisz dysponować lokalem, w którym będzie ona prowadzona. Warto również pamiętać o wkładzie własnym, który przez niektóre Urzędy Pracy nie jest wymagany, jednak wykazanie go zwiększy efektywność Twojego biznesplanu.

  3.  Załączniki

  Przygotowując odpowiednią dokumentację, pamiętaj, że musi ona zawierać wszystkie wymagane załączniki.  Najczęściej wymagane to:

  • CV
  • kserokopie dyplomów ukończenia szkoły, kursów i szkoleń,
  • świadectwa pracy,
  • dokument potwierdzający posiadanie lokalu i wkładu własnego,
  • prawo jazdy i ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • referencje,
  • umowy o współpracy lub listy intencyjne.

  4.  Zabezpieczenie środków finansowych

  Należy również zadbać o odpowiednie zabezpieczenie przyznawanej kwoty,  np. przez poręczyciela, lub akt notarialny o dowolnym poddaniu się egzekucji, lub blokady konta.

   

  5. Złożenie wniosku

  Ostatnim krokiem do uzyskania dofinansowania na lokal gastronomiczny jest złożenie w pełni gotowego i odpowiednio przygotowanego wniosku.


  Rozliczenie dofinansowania na gastronomię

  Każdą przyznaną zarówno przez Urząd Pracy, jak i ze środków Unii Europejskiej kwotę należy odpowiednio rozliczyć. Dlatego jeśli dokonasz jakichkolwiek zakupów, to jesteś zobligowany do złożenia rozliczenia. W skrócie oznacza to, że musisz udokumentować wykonane zadania, poniesione koszty w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku i w umowie.