Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Dane Techniczne - system AZP

  Urządzenia do przetwarzania odpadów spożywczych marki MEIKO bez problemu przetwarzają trudne do usunięcia resztki potraw w czyste, łatwe w obsłudze odpadki biologiczne.

  Utylizacja może odbywać się w różny sposób:

  • Kompostownik
  • Biogazownia
  • Oczyszczalnia – wieża fermentacyjna
  • Wysypisko

  Resztki jedzenia są doprowadzane przez rynnę spławiakową lub bezpośrednio do rozdrabniacza. Rozdrabniacz składa się z obracającej się tarczy mielącej z sitkiem, obudowy pompy i silnika. Rozdrobnione resztki jedzenia są przekazywane do wydzielacza substancji stałych, w którym dochodzi do ich zagęszczenia i odwadnienia. Proces pozwala na zmniejszenie objętości do 85%! Po zakończonym procesie woda transportuje resztki, które są przefiltrowywane i wykorzystywane ponownie, co zmniejsza koszty użytkowania.

  Urządzenie zapewnia dużą konfigurowalność w zakresie podłączenia nowych elementów systemu i ich aranżacji w przestrzeni gospodarczej: np. do wydzielania substancji stałych można podłączyć kilka rozdrabniaczy, nawet gdy pojedyńcze stacje znajdują się na różnych piętrach. W tym systemie przetwarzania odpadów spożywczych rozdrabniacze i wydzielacze substancji stałych są od siebie oddzielone, aby rozdrabniacz lub rozdrabniacze można było zainstalować tam, gdzie powstają odpadki (np. w strefie przygotowywania lub w zmywalni), a wydzielacz substancji stałych bezpośrednio w pomieszczeniu na odpadki. Transport odpadków odbywa się przez rury do pomieszczenia na odpadki, bez konieczności pośredniego składowania, co gwarantuje zachowanie wysokiej higieny całego procesu.

  Linie i wersje produktów różnią się – również z powodu innych przepisów obowiązujących w różnych krajach. Zachęcamy do kontaktu z lokalnym partnerem. Udzieli on pomocy w znalezieniu optymalego rozwiązania dla Państwa potrzeb. Zmiany techniczne zastrzeżone.