Kontakt
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Ekologiczne przetwarzanie odpadów żywnościowych w Thomas’s School

  Odpady żywnościowe nie trafiają już na wysypiska lub do odpływów kanalizacyjnych, lecz są zbierane w celu ich przetworzenia na biogaz i nawóz.

  “Chcieliśmy uzyskać jak najlepsze rozwiązanie ekologiczne, odpowiednie dla naszych potrzeb” mówi Mark Newman, główny dyrektor ds. cateringu w Thomas’s School Battersea.

  W szkole Thomas’s wydawane są obiady dla 560 uczniów w wieku od 4 do 13 lat oraz 120 pracowników. Po oddaniu tac z resztkami żywności ich przetwarzaniem zajmuje się system przetwarzania odpadów.

  “To w szczególności dzieci są bardzo świadome ekologicznie, a cechy proekologiczne systemu WasteStar spełniły, a nawet przerosły nasze wszelkie oczekiwania, dbając o zgodność z przepisami również w odniesieniu do przyszłości.”

  Nowa zmywarka i system przetwarzania odpadów żywnościowych WasteStar zostały wyprodukowane przez firmę MEIKO i skonfigurowane przez specjalistyczną komercyjną kuchnię Court Catering Equipment.

  “Chcieliśmy poprawić sposób postępowania z odpadami spożywczymi bez konieczności wdrażania kolejnych zmian w ciągu dwóch lub trzech lat, kiedy ewentualnie przepisy ulegną zmianie.

  Niedługo rząd uchwali zakaz używania sprzętu do usuwania odpadów w kuchni komercyjnej. My z kolei chcemy postępować w zgodzie z naszym środowiskiem.”

  Mark Newman z nową zmywarką firmy MEIKO, po "czystej" stronie.

  Podczas prostej operacji, która jest częścią nowego systemu zmywania naczyń, odpady żywnościowe są usuwane z talerzy w chwili załadunku na dużą taśmę zmywarki.

  Zamiast wyrzucać odpady na wysypiska lub do odpływów kanalizacyjnych za pośrednictwem rozdrabniarki, odpady żywnościowe w szkole Thomas’s są teraz cięte na drobne kawałki i wpompowywane do szczelnego zbiornika magazynowego, gdzie czekają na odbiór przez cysternę.

  Częstotliwość odbioru odpadów spożywczych zmniejszyła się z kilku razy w tygodniu do maksymalnie dwóch razy w ciągu roku.

  Oprócz stworzenia zrównoważonego rozwiązania w postaci redukcji częstotliwości przyjazdu firmy utylizacyjnej, szkoła Thomas's zmniejszyła również zużycie detergentu do mycia naczyń i środków chemicznych dzięki wprowadzeniu nowego systemu zmywania naczyń, który współpracuje z systemem próżniowej zbiorki odpadów, wykorzystując „około połowy ilości detergentu i nabłyszczacza w porównaniu z poprzednią maszyną”, twierdzi Mark Newman.

  *Jeżeli substancje organiczne lub odpady spożywcze nie są poddawane fermentacji beztlenowej (AD), trafiają na składowiska, wydzielając znaczne ilości szkodliwego dla środowiska metanu, który jest uwalniany do atmosfery. Chociaż metan nadal powstaje w wyniku rozkładu odpadów organicznych w zakładzie AD, jest on wychwytywany i wykorzystywany jako biogaz do wytwarzania energii, zatem nie zanieczyszcza atmosfery.