Kontakt
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution
  Icon Krankenhaus

  Ośrodek Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus ceni jakość firmy MEIKO

  Nowy budynek ośrodka Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię dezynfekcyjną

  Tropenklinik Paul Lechler

  Ośrodek Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus został założony w 1906 roku jako Tropengenesungsheim. Podmiotem zarządzającym ośrodkiem jest nadal Niemiecki Instytut ds. Misji Lekarskiej s.z. (Deutsche Institut für Ärztliche Mission e.V. (Difäm)). Nad dachami Tybingi, z widokiem na odnogi Jury Szwabskiej, ośrodek ten rozwinął się w certyfikowaną klinikę zapewniającą pomoc w nagłych przypadkach w zakresie geriatrii i medycyny wewnętrznej. Dodatkowym, ważnym obszarem działalności jest medycyna paliatywna. Klinika stanowi także jedno z największych centrów medycyny tropikalnej i podróży w Niemczech. W tym ośrodku każdego roku jest leczonych ambulatoryjnie około 8000 pacjentów, którzy korzystają z doświadczenia tybindzkiej medycyny podróży i tropikalnej. Do stacjonarnego leczenia pacjentów z chorobami tropikalnymi służą specjalne izolatki.

  W 2017 roku rozpoczęto budowę nowego budynku ośrodka Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus, którego celem było zapewnienie większego komfortu pracownikom oraz pacjentom, wyraźne zmodernizowanie wyposażenia technicznego oraz skrócenie dróg komunikacyjnych. Techniczna modernizacja szpitala Paul-Lechler-Krankenhaus, którego sława sięga daleko poza granice Tybingi, objęła oczywiście także pomieszczenia pielęgnacyjne. Tam – podobnie jak w starym budynku – zaufano technologii firmy MEIKO. Pielęgniarz Sven Braun podsumował to następująco: „Naszym życzeniem było, aby w ramach przetargu ogłoszonego na nowy budynek uwzględniono także zagadnienie jakości. Zdecydowaliśmy się na firmę MEIKO, gdyż już w starym budynku byliśmy całkowicie zadowoleni z tej technologii”. 

  Myjnie-dezynfektory TopLine są fabrycznie ustawione na wartość A0 600. Poparli to także eksperci z Niemieckiego Centrum Doradztwa w Sprawach Higieny we Freiburgu (BZH), którzy zapewniają opiekę klinice. Decyzja, która dla Svena Brauna była jedyną możliwą: „Posiadamy jedynie 100 łóżek, dlatego jesteśmy zbyt małym ośrodkiem, aby utrzymywać własny zespół ds. higieny i tym samym sprostać aktualnym wymogom także w tym zakresie. Wsparcie ze strony BZH zapewnia profesjonalizm, a nasz personel jest wspomagany celowo. Dlatego też staramy się zminimalizować outsourcing usług”.


  Urządzenia MEIKO znajdują się także w kuchni dla pacjentów w klinice – tam są stosowane do higienicznego mycia naczyń. Ergoterapeutka Lena Korn przygotowuje tu posiłki wraz z pacjentami. Dlatego też wybrano profesjonalną zmywarkę M-iClean U, która także w tym pomieszczeniu, dzięki wysokiej temperaturze roboczej, zapewnia bezpieczeństwo higieny.