0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Zużycie wody w gastronomii

  O tym, że oszczędne korzystanie z ograniczonych zasobów wody opłaca się podwójnie

  Wskazówki dotyczące zużycia wody w gastronomii

  Patrząc globalnie ilość dostępnej wody pitnej i użytkowej nieustannie się kurczy, co stanowi wyzwanie nie tylko ekologiczne. Stale rosnące ceny wody w coraz większym wymiarze decydują o działaniach ekonomicznych podejmowanych przez prywatnych i przemysłowych konsumentów. W drugiej części naszej serii o wodzie przeczytaj o tym, jak można oszczędzać wodę w branży hotelarskiej i gastronomicznej, a tym samym chronić równocześnie własny portfel i środowisko.

  Ochrona środowiska to coś, co przemysł hotelowy i hotelarski może zrobić, używając wody, cennego zasobu, w bardziej zrównoważony sposób. A jeśli całkowite zużycie wody zostanie zmniejszone, koszty operacyjne również spadną.

  O tym, w jakim stopniu rosnący niedobór wody staje się globalnym wyzwaniem ekologicznym, pisaliśmy już w artykule „Zasoby wody: Dlaczego należy rozsądnie obchodzić się z wodą jako podstawowym czynnikiem życiodajnym”.

  Wskutek rosnących cen wody wzrasta presja podjęcia działań, także z perspektywy ekonomicznej. Dlatego w dalszej części udzielamy kilku wskazówek, jak oszczędzać wodę w gastronomii.

  Warto zwracać uwagę na zużycie wody na liczniku
  Warto zwracać uwagę na zużycie wody na liczniku

  Globalne zużycie wody osiągnęło bardzo wysoki poziom

  Najpierw kilka faktów: według danych Raportu o Gospodarce Wodnej na Świecie roku („Naturalne rozwiązania dla kwestii wody”) przygotowanego przez ONZ, globalne zużycie wody w minionych latach wzrastało o średnio jeden punkt procentowy rocznie. Decydujący wpływ na taki stan rzeczy miało przede wszystkim wysokie zapotrzebowanie ze strony rolnictwa, przemysłu i obiektów publicznych, które wg ONZ będzie w kolejnych latach wzrastać. W zależności od kraju, stopnia jego rozwinięcia i statusu gospodarczego rozkład wykorzystania wody prezentuje się w różny sposób.

  Przykładowo w Europie dwie trzecie dostępnej wody wykorzystuje się w przemyśle i rolnictwie, natomiast w samych Stanach Zjednoczonych tylko nawadnianie powierzchni rolnych pochłania więcej niż 80% zasobów. Stosunkowo niski odsetek zużycia wody na świecie dotyczy gospodarstw domowych. Również instytucje publiczne, takie jak szpitale, domy spokojnej starości, uniwersytety, szkoły i przedszkola, ale też hotele, restauracje i coraz częściej pojawiające się miejsca oferujące żywienie zbiorowe zajmują w rankingu ostatnie miejsca. Mimo to można i trzeba także tutaj oszczędzać wodę.

  Hotelarstwo: energia i woda to czynniki generujące koszty

  Ze względów ekologicznych i ekonomicznych również tutaj należy rozsądnie korzystać z tego cennego zasobu. I tak, w luksusowym hotelu jeden nocleg generuje wielokrotność zużycia wody na jedną osobę wporównaniu z gospodarstwem domowym (źródło: DEHOGA).

  Jak pokazuje projekt „Cenna woda” rozpoczęty w 2014 roku przez koncern turystyczny Thomas Cook i inicjatywę zrównoważonego rozwoju Futouris, zużycie wody w hotelach można obniżyć o 20 do 50 procent. Fakt, że hotele mogą zaoszczędzić nawet połowę zużywanej wody, uzmysławia, ile wody można by zaoszczędzić w całej branży.

  Redukcja zużycia wody przez hotele o 20–50%

  Jedno jest pewne: obok zużycia energii elektrycznej zużycie wody jest głównym czynnikiem kosztowym na świecie, ponieważ cena jest uzależniona nie tylko od globalnego niedoboru wody, ale też od coraz bardziej kosztownego oczyszczania i uzdatniania ścieków. Z tego powodu gastronomia powinna bezwzględnie postawić zarówno na ekologiczne, jak i niskokosztowe podejście do wody. Można to uczynić między innymi w opisany poniżej sposób.

  5 wskazówek wspomagających oszczędzanie wody!

  1. Ustalenie zużycia wody

  Usprawnienie wymaga konkretnych danych bieżących. Przed uruchomieniem wszelkich działań naprawczych należy więc ustalić i przeanalizować dotychczasowe zużycie wody – w razie potrzeby z pomocą fachowca. Tylko miarodajność sukcesu i niepowodzenia pozwala na celowe usprawnienie i optymalizację. A to można zrobić tylko stopniowo. Warto uzbroić się w cierpliwość!

  2. Przeszkolenie pracowników i poinformowanie gości

  Oszczędzanie wody to wspólny wysiłek. Dlatego należy wyczulić pracowników na tę kwestię i odpowiednio przeszkolić. Idąc dalej, warto w nienachalny (!) sposób poinformować gości o wszelkich nowościach i zachęcić do oszczędnego korzystania z wody w instalacjach sanitarnych – dodatkowy efekt PR gwarantowany.

  3. Zastosowanie nowoczesnej technologii

  Profesjonalne zmywarki do gastronomii mają przewagę nad domowymi, ponieważ z reguły zużywają o połowę mniej wody. Szczególnie przy dużej częstotliwości zmywania potencjalne oszczędności są ogromne.

  Również toalety z przyciskiem mniejszej ilości wody, spłuczki na czujnik i bezspłuczkowe pisuary działają w sposób ekologiczny i pozwalają zredukować koszty.

  Perlatory (regulator strumienia, napowietrzacz wody, zawór mieszający) pozwalają na mniejszy przepływ wody w zlewach, umywalkach i prysznicach. Dodatkowo armatura elektroniczna i przełączniki nożne, w które wyposażone są niektóre umywalki, także zużywają mniej wody. Wszystko ma znaczenie.

  4. Naprawa i usunięcie nieszczelności

  Kapiące krany, niesprawne uszczelki, wszelkie wycieki z urządzeń, rurociągów i zlewów... Kto pozostawia sprawy w takim stanie, musi liczyć się z ryzykiem niepotrzebnych, wysokich strat wody – za które koniec końców musi zapłacić. A w skali roku mogą to być z łatwością nawet setki litrów wody. Obowiązująca tutaj zasada: szybka inwestycja i naprawa to długotrwałe oszczędności!

  5. Zbieranie deszczówki i wykorzystywanie wody szarej

  Rośliny, drzewa i ogrody nie wymagają bezwzględnie pielęgnacji i podlewania wodą wodociągową. Do tego celu wystarczy deszczówka, którą można gromadzić w specjalnych zbiornikach i cysternach.

  Przy odpowiedniej instalacji również toalety można spłukiwać taką wodą. Ponadto jako element instalacji kanalizacyjnej można uwzględnić instalację recyklingową na wodę szarą: woda szara jest ściekiem tylko nieznacznie obciążonym zanieczyszczeniami, którą po przygotowaniu można wykorzystać do sprzątania, w ogrodzie lub do spłukiwania toalety. 

  Rozsądne zarządzanie zasobami wody ma sens – bez względu na to, czy z pobudek ekologicznych czy też ekonomicznych. Chcesz się dowiedzieć, gdzie możesz szukać oszczędności w Twojej restauracji lub hotelu? Wskazówki i pomysły znajdziesz w artykule „Jak profesjonalne zarządzanie szkłem pomaga zaoszczędzić czas i pieniądze”!

  Beczka wody z wodą deszczową
  Warto zbierać deszczówkę i po przygotowaniu stosować jako wodę szarą do sprzątania