0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Bezpieczeństwo żywności w lokalach gastronomicznych - 6 kroków do celu

  Bezpieczeństwo żywności w lokalach gastronomicznych - 6 kroków do celu

  Jedną z kwestii, o których nie można zapomnieć prowadząc zakład gastronomiczny jest bezpieczeństwo przechowywania żywności.

  Zagadnienie to jest szczególnie ważne z dwóch powodów - po pierwsze, dlatego ponieważ nikt nie chce uraczyć klientów swojego lokalu posiłkiem przygotowanym z nieświeżych, przeterminowanych produktów, po których będą czuć się niedobrze, a po drugie dlatego, że umiejętność prawidłowego przechowywania żywności ułatwia planowanie zakupów hurtowych. Jeśli chcesz poznać zasady prawidłowego przechowywania żywności w lokalach gastronomicznych ten artykuł jest dla Ciebie. Przedstawimy w nim 6 podstawowych zasad dbania o bezpieczeństwo produktów spożywczych w restauracjach i cateringu. Mamy nadzieję, że lektura tekstu będzie dla Ciebie przydatna!

  Zakaz używania żywności po terminie

  Pierwszą, podstawową zasadą prowadzenia zakładów gastronomicznych jest zakaz używania produktów spożywczych po terminie. Przeterminowane środki żywnościowe mogłyby zaszkodzić klientom Twojego lokalu i zniszczyć reputację o nim. Dlatego też zaleca się niezwłoczne usuwanie produktów niezdatnych do spożycia. Co więcej, najlepiej robić to natychmiast tak, aby nie zalęgły się w nich mole lub inne owady zagrażające bezpieczeństwu całego biznesu.

  Regularne kontrolowanie temperatury magazynowania

  Lokale gastronomiczne często robią zakupy hurtowe, dzięki którym mają możliwość otrzymania najwyższej jakości produktów w rozsądnej cenie. Stąd też kwestia przechowywania produktów spożywczych jest niezwykle ważna i w każdym zakładzie gastronomicznym możemy znaleźć jedną, a najczęściej kilka dużych chłodziarko-zamrażarek. Umożliwiają one długoterminowe magazynowanie żywności bez obaw o jej zepsucie. Warto jednak wiedzieć, że częste zmiany temperatur mogą sprzyjać psuciu się produktów spożywczych, dlatego też zaleca się transportowanie ich w chłodzie, szybki rozładunek i częste monitorowanie temperatury panującej w magazynach i lodówkach.

  Higieniczne obchodzenie się z jedzeniem

  Kolejną zasada bezpieczeństwa żywności w lokalach gastronomicznych jest higieniczne obchodzenie się z jedzeniem. Zasada ta dotyczy zarówno higieny osobistej pracowników, jak i użytkowanego sprzętu. Dlatego też zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na regularną dezynfekcję dłoni, częste czyszczenie blatów roboczych oraz wykorzystywanych urządzeń. Znakomitym pomysłem jest również zakup zmywarki gastronomicznej, która nie tylko zwiększy komfort użytkowania kuchni, lecz także przyczyni się do zachowania w niej higieny.

  First in, first out, czyli pierwsze przykazanie lokali gastronomicznych

  Nawykiem gwarantującym prawidłowe magazynowanie środków spożywczych w zakładach gastronomicznych jest korzystanie w pierwszej kolejności ze produktów, które zostały zakupione jako pierwsze i tym samym mają najkrótszy termin zdatności do spożycia. Zasada ta określona jako “first in - first out” przyczynia się nie tylko do ograniczenia marnowania żywności, ale także do zmaksymalizowania oszczędności przedsiębiorcy.

  Regularny przegląd zapasów żywności

  Warunkiem zapewniającym bezpieczne magazynowanie i przechowywanie żywności jest regularna kontrola jej jakości. Obite owoce i nadpsute warzywa należy jak najszybciej odseparować od tych zdatnych do spożycia, aby nie powodowały one ich gnicia i rozwoju bakterii. Podobnie żywność przechowywaną w lodówkach lub zamrażarkach należy usunąć z kuchni jeśli termin jej ważności zostanie przekroczony. Porządek w zapasach żywności jest podstawą jej bezpiecznego przechowywania.

  Szkolenia personelu

  Dobrym pomysłem są również szkolenia pracownicze z zakresu warunków magazynowania żywności. Umożliwiają one zachowanie odpowiednich standardów i podnoszą kompetencje pracowników. Dzięki nim każdy pracownik będzie doskonale wiedział w jakich miejscach przechowywać poszczególne produkty spożywcze, jak często sprzątać w kuchni i jak kontrolować stan magazynowanej żywności.