Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
    The clean solution

    Zmywarka tunelowa - opis - model M-iQ

    Najnowsza technologia opracowana przez firmę MEIKO ma jasny cel: zrównoważone rozwiązania technologiczne dla czystego środowiska! Generacja M-iQ na nowo definiuje przyszłość zmywania.

    Przy podłączeniu do wody zimnej i/lub krótkich czasach zmiany kosza może nastąpić wydłużenie czasów pracy w celu osiągnięcia higienicznej temperatury nabłyszczania. Należy uzyskać informacje u lokalnego partnera handlowego.

    Wersja: 03.2017. Zmiany techniczne zastrzeżone.