Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Dane techniczne - TopClean M

  Zaawansowana technologia czyszczenia masek i aparatów oddechowych

  TopClean M to rewolucyjny system zapewniający szybkie i oszczędne pod względem zużycia materiałów i zasobów czyszczenie i dezynfekcję wyposażenia ochrony osobistej (WOO). Maski do ochrony dróg oddechowych, automaty tlenowe oraz stelaże do aparatów oddechowych ze sprężonym powietrzem są przygotowywane w sposób w pełni zautomatyzowany. Urządzenie TopClean M czyści i dezynfekuje w ciągu godziny do 40 masek lub 80 automatów tlenowych nawet pod ciśnieniem!

  Warunkiem podstawowym jest woda o jakości osmotycznej. Dlatego też rekomendujemy używanie TopClean M z modułem GiO (odwrócona osmoza). Idealna woda stanowi podstawę idealnych wyników pracy!

  Zmiany techniczne zastrzeżone