Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
    The clean solution

    Myjnia dezynfektor

    Urządzenie do dezynfekcji Multi-Washer TopClean 60

    Warunkiem podstawowym jest woda o jakości osmotycznej. Dlatego też rekomendujemy używanie TopClean 60 z modułem GiO (odwrócona osmoza). Idealna woda stanowi podstawę idealnych wyników pracy!

    Zmiany techniczne zastrzeżone