Kontakt
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution
  Icon Segment Canteens

  Akademia Klausenhof

  Wyższy poziom higieny i wytwarzanie biogazu — zyski kuchni Akademii w zakresie utylizacji resztek jedzenia

  Akademie Klausenhof Hamminkeln

  Warta swojej ceny: maszyna WasteStar CC w Akademii Klausenhof

  Założona w 1959 roku instytucja oświatowa „Akademia Klausenhof” w Nadrenii Północnej-Westfalii oferuje szeroką ofertę dokształcania, kursów językowych, kursów kwalifikacji zawodowych oraz innych progamów wspomagania rynku pracy. W dwóch budynkach instytucji jest zatrudniono około 280 pracowników. Są oni wierni dewizie - „Nauka i życie pod jednym dachem”. Akademia Klausenhof to miejsce spotkań z kompleksowym spojrzeniem na proces edukacji. Ponadto dostępny jest także „Dom spotkań” przeznaczony na różne imprezy, który oferuje pomieszczenia szkoleniowe, miejsca noclegowe dla około 600 osób oraz odpowiednie zaplecze gastronomiczne.

  Należąca do ośrodka kuchnia przygotowuje tygodniowo około 250-400 potraw. Należy przy tym podkreślić, że panują tutaj specyficzne warunki przestrzenne: zaplecze zmywania znajduje się pośrodku ciągu kuchennego, aby umożliwić w ten sposób dostęp z obu sal jadalnianych. Prowadzi to również do negatywnych oddziaływań, w szczególności pod względem transportowania resztek jedzenia, gdyż muszą być one zawsze transportowane przez kuchnię. Instalacja do utylizacji resztek jedzenia, WasteStar CC, oferuje wiele zalet m.in. kompaktowe wymiary oraz możliwość zaplanowania indywidualnych projektów przestrzennych a dzięki temu całkowite dopasowanie do lokalnych wymogów.

  Zalety WasteStar CC były widoczne od razu po bezproblemowej instalacji urządzenia w kuchni Akademii Klausenhof. Zniknęło nie tylko pośrednie magazynowanie resztek jedzenia w pojemniku na śmieci, ale także transport pojemnika przez kuchnię oraz jego czyszczenie. Z jednej strony prowadzi to do znacznie mniejszego nakładu czasu, który można wykorzystać w inny sposób, a z drugiej strony zmniejszyły się koszty utylizacji dzięki mniejszej objętości odpadów. „Dzięki temu, że wszystko zostaje rozdrobnione, objętość odpadów jest znacznie miejsza. Płacimy zatem tylko za tę ilość odpadów, które naprawdę utylizujemy” — podsumowuje szef kuchni, Klaus Witt.

  Również personel i środowisko czerpią korzyści dzięki zastosowaniu WasteStar CC: personel dzięki znacznie łatwiejszym i ergonomiczniejszym procesom oraz większemu bezpieczeństwu pracy, a środowisko dzięki łatwiejszemu przetwarzaniu biomasy w biogaz, którym ogrzewana jest Akademię Klausenhof. Zastosowanie kompaktowego urządzenia firmy MEIKO przynosi Akademii Klausenhof wiele różnorodnych zalet — zarówno pod względem obniżenia kosztów, jak również zadowolenia personelu. Całości dopełnia ułatwione pozyskiwane biogazu z rozdrobnionych resztek jedzenia.