0
Koszyk
Kontakt
  The clean solution

  Aurubis

  Nakład pracy ręcznej potrzebny dla masek przemysłowych obniżył się o 50 procent

  Zaprojektowane dla zakładów ochrony dróg pożarowych przy straży pożarnej — w zastosowaniu u niemieckiego światowego lidera rynku produkcji i recyklingu miedzi. W Hamburgu, w głównej siedzibie firmy Aurubis AG, znajduje się już pięć urządzeń z serii TopClean M. Są one przy tym głównie używane do higienicznego oczyszczania masek przemysłowych.

  Podczas budowy zakładu ochrony dróg oddechowych pod kierownictwem projektowym Michaela Hauschilda, kierownika zakładowej straży pożarnej i straży zakładowej firmy Aurubis w siedzibie w Hamburgu, przedsiębiorstwo zdecydowało się na zastosowanie najnowszej technologii od firmy MEIKO. Przed uruchomieniem systemu TopClean M w ciągu roku przeprowadzano ponad 120.000 procesów oczyszczania masek pełnych i półpełnych oraz kasków powietrznych.

  W większości procesy te odbywały się ręcznie w zbiornikach zanurzeniowych. Zastosowanie powyższej metody oznaczało, że pracownicy działu chemii czyszczącej i środków dezynfekujących byli zajęci, czasowy nakład pracy ręcznej na maskę wynosił 20 minut oraz brak było procesu odtwarzalnego. Był to niesamowicie niezadowalający stan rzeczy, przede wszystkim w związku z faktem, że koncern wyznaje ideę „Vision Zero” w zakresie wypadków przy pracy.

  Wraz z zespołem profesjonalnych doradców firmy MEIKO opracowano w firmie Aurubis plan nowego zakładu urządzeń do ochrony dróg oddechowych, zoptymalizowano proces czyszczenia pod względem bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz uzyskano w ten sposób wynik, który jest w stanie sprostać wszystkim wytycznym.

  Nakład pracy ręcznej dla masek został zredukowany o 50 procent i wynosi obecnie tylko dziesięć minut.

  Ze względu na krótszy proces oczyszczania zapasy zostały zredukowane w następujący sposób: maski — z 4000 na 500 sztuk, półmaski — z 4000 na 1000 sztuk, kaski powietrzne — z 465 na 220 sztuk. Zakład ochrony dróg oddechowych oferuje teraz jeszcze większy zapas wydajności dla zewnętrznych aktywności usługowych. 

  „Dzięki wsparciu firmy MEIKO udało nam się zredukować nasze zamrożenie kapitału w zakładzie urządzeń do ochrony dróg oddechowych o milion euro” — tak Michael Hauschild opisuje ekonomiczny efekt współpracy z MEIKO.