Kontakt
Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
    The clean solution

    Grand Hyatt Seoul

    Mniejsze nakłady na serwis i zużycie zasobów dzięki zmywarce do naczyń MEIKO

    Za przygotowanie posiłków odpowiada szef kuchni Stefan Moerth, który niedawno nadzorował montaż nowej zmywarki do naczyń M-iQ (M-iQ B-M74 V8 N02 P8). Nowa zmywarka zastąpiła urządzenie innego producenta. „Jesteśmy całkowicie zadowoleni z nowej zmywarki MEIKO!” – mówi Moerth. „Proszę spojrzeć na dane starego urządzenia i nowej zmywarki MEIKO, które są tutaj zestawione. Dane pochodzą z naszego działu technicznego.” Łączne oszczędności w pierwszym roku wynoszą 38 446 euro.

    Technicy hotelu Grand Hyatt ustalili, że ważne części zamienne starej zmywarki były wykonane z tworzywa sztucznego (na przykład wirnik), co prowadziło do tego, iż „z upływem czasu ulegały one zniszczeniu na skutek działania środków chemicznych i ciepła. Często musieliśmy wzywać serwis posprzedażowy” – mówi jeden z techników. „Części zamienne w zmywarce MEIKO są wykonane z metalu (wirnik). Znacznie rzadziej musimy teraz korzystać z serwisu posprzedażowego.” Zmierzone natężenie przepływu powietrza zużytego w starej zmywarce wynosiło 1620 m sześciennych/godz., w przypadku zmywarki M-iQ było to 150 m sześciennych/godz. Z tego powodu M-iQ wymaga tylko minimalnej dodatkowej wentylacji. Umożliwiło to dodatkowe oszczędności w zakresie systemu kanałów wentylacyjnych, dmuchaw i kosztów eksploatacji.