Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Wytyczne przedsiębiorstwa

  Innowacyjne produkty dla światowego rynku

  Naszym zamiarem jest stanie się wiodącym na całym świecie oferentem w zakresie profesjonalnej technologii zmywania oraz urządzeń do mycia i dezynfekcji. Nasze produkty oferują klientom na całym świecie najlepsze wyniki zamywania i czyszczenia wraz z wysoką wydajnością. Głównym punktem naszego działania jest zadowolenie klientów. 

  Tworzymy innowacje mające na celu sprostanie stale rosnącym wymaganiom — zarówno żądaniom klientów, jak i tym, które sami sobie stawiamy. Jednocześnie przez cały czas przestrzegamy globalnie obowiązujących wymogań na podstawie dyrektyw, ustaw i standardów. Korzyści dla klientów i zapewnienie zgodności naszych działałań z regulacjami prawnymi, normami itd. pozostaje dla nas zawsze w ścisłym związku.

  Zorientowanie na wartości i partnerstwo

  Szereg wartości zostało przez nas uznanych za ważne i dlatego mają one status obligatoryjnych dla działalności w całym naszym przedsiębiorstwie. W ramach zorientowania na wartości wyznajemy na całym świecie zasadę partnerskich stosunków z klientami, dostawcami i współpracownikami. Rozpoznajemy i uwzględniamy wartości i zależności kulturowe i wychodzimy im naprzeciw z należną — pełną szacunku i ukształtowaną humanistycznie — postawą. W ten sam sposób dbamy o globalne stosunki z administracją publiczną i osobami zainteresowanymi.

  Zrównoważony rozwój

  Postrzegamy siebie jako zorientowane na wartości przedsiębiorstwo wyznające zasady Zrównoważony rozwój. Odnosi się to w szczególności do oszczędzania zasobów, wydajności energetycznej i ochrony środowiska. 

  Również wszystkie nasze decyzje, na podstawie których konsekwentnie zapewniamy naszemu przedsiębiorstwu długotrwałe sukcesy, są kształtowane przez ideę zrównoważonego rozwoju. Tym samym podążamy za ideą fundacji Oskar und Rosel Meier Stiftung — obecnej właścicielki naszego przedsiębiorstwa.

  Ochrona pracy i zdrowia

  Nasi pracownicy stanowią nasze najcenniejsze zasoby. Dlatego też staramy się o zapewnienie optymalnych warunków pracy i zdrowia. Powyższy cel stanowi podstawowy motyw sposobu postępowania naszych pracowników. Wszystkie przepisy i wytyczne dotyczące ochrony pracy i zdrowia są w naszej firmie systematycznie stosowane.

  Nieustanne ulepszanie

  Nasze osiągnięcia sprawiają, że jesteśmy jedynie połowicznie zadowoleni. Stale pracujemy nad tym, aby polepszyć nasze produkty i przedsiębiorstwo pod kątem wydajności i efektywności. Proces ten rozpoczyna się od nas — pracowników MEIKO na całym świecie. 

   

  Nasz system zarządzania odzwierciedla te wymogi i wartości oraz oferuje ramy dla stanowienia celów, ich realizacji i regularnej kontroli efektywności i wydajności. 

  Skuteczność naszej organizacji jest regularnie kontrolowana przez renomowane, niezależne instytucje. Nasz system zarządzania jest certyfikowany według poniższych międzynarodowych standardów: