Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Czystość pod każdym kątem

  Naszą pasją są profesjonalne rozwiązania do zmywania, czyszczenia i dezynfekcji. W naszych działaniach staramy się zachować szeroką perspektywę, biorąc pod uwagę ludzi, zasoby naturalne oraz środowisko. Uważamy, że rozwiązania zapewniające właściwą czystość muszą stanowić widoczną wartość dodaną. Składają się na nią zarówno czyste, lśniące naczynia, jak i przejrzyste i uczciwe relacje między ludźmi, połączone z odpowiedzialnością za środowisko, wysoką efektywnością ekonomiczną oraz bezpieczną pracą.  

  Nasze podejście ilustruje koło wartości MEIKO: można je dowolnie obracać, jeżeli chcemy osiągnąć równowagę musimy zachować harmonię między czynnikami ekologicznymi a ekonomicznymi, działać uczciwie i dążyć do rozwoju. 

  Nasze wartości

  Nasze podejście ilustruje koło wartości MEIKO: można je dowolnie obracać, jeżeli chcemy osiągnąć równowagę musimy zachować harmonię między czynnikami ekologicznymi a ekonomicznymi, działać uczciwie i dążyć do rozwoju.