Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
    The clean solution

    Przyszłość jest w naszych rękach

    Nie skupiamy się tylko na wytwarzaniu dobrych produktów i zyskach – cele MEIKO są o wiele bardziej wszechstronne i ambitne. Aktywnie angażujemy się w dbałość o czystość środowiska, a nasze rozwiązania opracowujemy z myślą o czystszym i bardziej higienicznym, a w konsekwencji bardziej przyjaznym świecie. To właśnie jest nasza misja i wizja. Patrzymy na rzeczywistość w perspektywie długoterminowej. Oznacza to, że mamy pełną świadomość zobowiązań wobec obecnych i przyszłych pokoleń. Ponieważ właścicielem naszej firmy jest fundacja, dużą wagę przywiązujemy do dobrego samopoczucia pracowników i bezpieczeństwa pracy. MEIKO wytycza własną drogę. Myślimy niestandardowo – i właśnie to pomaga nam bardziej odpowiedzialnie prowadzić działalność, będąc integralną częścią społeczeństwa.