Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  WasteStarCC — zarządzanie resztkami jedzenia

  Pozostawia stół bez resztek żywonści

  Czyste rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną zbierać i usuwać resztki jedzenia w wydajny i przyjazny dla środowiska sposób oraz cenią higienę.

  Sposób działania urządzenia do usuwania resztek jedzenia WasteStarCC

  Organiczne odpady kuchenne
  Odpadki stołowe
  Muszle i skorupy skorupiaków
  Kości itd.

  WasteStar CC® idealnie przetwarza wszystkie resztki pozostawiane przez gości — bez wyjątku. Możliwe jest usuwanie kości, muszli i skorup skorupiaków, aż do średnicy 80 mm. Rozdrobnione resztki wędrują jako biopodłoże do zamkniętego pojemnika zbiorczego. Czystość dla ludzi, idealne odziaływanie dla środowiska.

  WasteStar całkowicie przekonuje na każdym kroku.

  Dowiedz się więcej

  Higiena w kuchni to podstawa!

  W szczególności dotyczy to szpitali i domów opieki. Ponadto urządzenie do usuwania resztek jedzenia oferuje prostą i wygodną obsługę, a jego kompaktowy rozmiar umożliwia integrację z funkcjonującym zapleczem kuchennym.

  Umwelt Arena Switzerland

  Biogaz z resztek jedzenia

  Obecnie każdy jest zobligowany do postępowania w sposób zapewniający oszczędzanie zasobów naturalnych oraz minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów żywnościowych. Tam, gdzie jest to możliwe, wdraża się zrównoważoną produkcję i przetwarzanie żywności.

  Zebrane w higieniczny sposób i przetworzone resztki jedzenia można przekształcić w biogaz, a ostatecznie w prąd. Oznacza to możliwość częściowego odzyskania energii, która była potrzebna do produkcji żywności.

  Więcej informacji na temat WasteStar CC

  Historie sukcesu
  Poznaj naszą historię
  Head Chef counts on WasteStar CC