Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  AZP

  Urządzenia do usuwania resztek jedzenia MEIKO bez problemu przetwarzają trudne do usunięcia resztki potraw w czyste, łatwe w obsłudze odpadki biologiczne.

  Utylizacja może odbywać się na różne sposoby:

  • kompostowniki
  • biogazownie 
  • oczyszczalnie – wieża fermentacyjna
  • wysypisko

  Resztki potraw są doprowadzane przez rynnę spławiakową lub bezpośrednio do rozdrabniacza. Rozdrabniacz jest zbudowany z obracającej się tarczy mielącej z sitkiem, obudowy pompy i silnika. Rozdrobnione resztki jedzenia są stale przekazywane do wydzielacza substancji stałych, w którym są zagęszczane i w znacznym stopniu odwadniane. Możliwość zmniejszenia objętości do 85%! Woda użyta jako medium do spławiania jest permanentnie przepompowywana przez własną pompę zasilającą.

  Wiele możliwości aranżacji technicznych pozwala na dostosowanie do niemal każdego wariantu budowlanego i organizacyjnego: np. do wydzielacza substancji stałych można podłączyć kilka rozdrabniaczy, nawet gdy pojedyncze stacje znajdują się na różnych piętrach.

  W tym systemie rozdrabniacze i wydzielacze substancji stałych są od siebie oddzielone, aby rozdrabniacz lub rozdrabniacze można było zainstalować tam, gdzie powstają odpadki (np. w strefie przygotowywania lub w zmywalni), a wydzielacz substancji stałych bezpośrednio w pomieszczeniu na odpadki. 

  Transport odpadków odbywa się higienicznie bez składowania pośredniego przez rury do pomieszczenia na odpadki.

  Linie i wersje produktów różnią się - również z powodu innych przepisów obowiązujących w różnych krajach. Należy uzyskać informacje u lokalnego partnera. Udzieli on chętnie pomocy w znalezieniu optymalnej zmywarki. Zmiany techniczne zastrzeżone.