Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
  The clean solution

  Ochrona danych

  Poniższe oświadczenie o ochronie danych obowiązuje dla całościowej oferty wszystkich domen firmy MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG, zwanej w dalszej części MEIKO GmbH. Obowiązuje ono również dla domen przekazanych.

  MEIKO GmbH poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych i postępuje ściśle z zasadami ustaw o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zapisywane na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w zakresie wymaganym ze względów technicznych. W żadnym wypadku zgromadzone dane nie są sprzedawane lub z innych powodów przekazywane osobom trzecim.

  Poniższe oświadczenie informuje, jaką ochronę zapewniamy oraz jakie dane są zbierane i w jakim celu.

  Przetwarzanie danych na stronie internetowej
  MEIKO GmbH pobiera i zapisuje automatycznie w plikach Server Log informacje przekazywane przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • typ / wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • Referrer URL (ostatnio odwiedzana strona)
  • nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP)
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP
  • wywołany adres URL

  MEIKO GmbH nie ma możliwości przypisania tych danych określonej osobie. Dane te nie są też łączone z danymi z innych źródeł danych.

  Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
  MEIKO GmbH traktuje wszystkie zgromadzone dane w sposób poufny i chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub publikacją. MEIKO GmbH dokłada starań, by Państwa dane osobowe, zapisywane na serwerze, były przechowywane w kontrolowanym, bezpiecznym otoczeniu, chronionym przed nieuprawnionym dostępem i publikacją.

  Przekazywanie Państwa danych
  MEIKO GmbH nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że są wymagane do zawarcia transakcji. Przekazywane dane są ograniczone do wymaganego minimum. Jeżeli MEIKO GmbH zostanie zobowiązana do przekazania danych na mocy przepisów ustawowych lub postanowienia sądowego, przekażemy dane wyłącznie uprawnionym instytucjom państwowym i urzędom. Wszyscy pracownicy firmy MEIKO GmbH podpisali oświadczenie, zgodnie z którym nie są upoważnieni do przekazywania danych użytkowników osobom trzecim.

  Pobieranie danych w ramach formularza kontaktowego oraz formularza pracy wakacyjnej
  Na stronach MEIKO GmbH oferowane są różne formularze kontaktowe, w których trzeba częściowo podać dane osobowe, takie jak wiek i płeć. MEIKO GmbH nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że są wymagane do zawarcia transakcji. Przekazywane dane są ograniczone do wymaganego minimum.

  Dzieci
  Osoby niepełnoletnie nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie wymagamy żadnych danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich ani nie przekazujemy osobom trzecim.

  Wskazówka dotyczą linków zewnętrznych
  Jeżeli w niniejszej witrynie umieszczone są linki do innych witryn, należy uwzględnić, że nie mamy wpływu na formę i treści stron, do których prowadzą linki ani nie przywłaszczamy sobie ich treści. Dotyczy to wszystkich linków zewnętrznych umieszczonych w niniejszej witrynie oraz wszystkich treści stron, do których przekierowują reklamy (np. banery, ogłoszenia tekstowe, ogłoszenia video). W momencie wstawiania linków na linkowanych stronach nie było żadnych treści niezgodnych z prawem. Linki są sprawdzane regularnie pod kątem treści niezgodnych z prawem i natychmiast usuwane w przypadku naruszenia przepisów prawa. Nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych na innych stronach. Jeżeli opuszczają Państwo naszą witrynę zalecamy zapoznanie się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych na każdej stronie.

  Cookies
  Nasze strony internetowe stosują w wielu miejscach tzw. „cookies” (ciasteczka). Mają one umożliwiać wygodniejsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi na Państwa komputerze przez przeglądarkę. Większość stosowanych przez nas cookies to tzw. „cookies” sesyjne. Są one usuwane automatycznie po opuszczeniu strony przez użytkownika. Cookies nie wyrządzają komputerowi żadnej szkody ani nie zawierają wirusów. W niektórych częściach naszej oferty my lub nasi partnerzy używamy cookies do obsługi funkcji użytkownika (np. by rozpoznać powracających użytkowników).

  Stosowanie technologii SalesViewer® 
  Na tej stronie stosowana jest technologia SalesViewer® firmy SalesViewer® GmbH, za pomocą której gromadzone i zapisywane są dane do celów marketingowych, analizy rynku i optymalizacji.

  Z danych tych można utworzyć profile użytkowników ukryte pod pseudonimami. W związku z tym stosowane są tzw. skrypty śledzące, służące do gromadzenia danych związanych z przedsiębiorstwem. Dane gromadzone z wykorzystaniem niniejszej technologii nie będą wykorzystywane bez wyraźnej zgody osoby, której dotyczą, do identyfikacji odwiedzającego stronę internetową, ani do łączenia z danymi osobowymi właściciela pseudonimu.

  Gromadzenie i zapisywanie danych można na przyszłość w każdej chwili zatrzymać – wystarczy otworzyć link https://www.salesviewer.com/opt-out, aby wycofać na przyszłość zgodę na gromadzenie danych przez SalesViewer® na niniejszej stronie internetowej. W tym celu na posiadanym urządzeniu zapisany zostanie dla tej strony plik cookie Opt-Out. W przypadku usuwania plików typu cookie w przeglądarce należy ponownie kliknąć ten link.

  Informacje dotyczące zastosowania Google Analytics
  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google-Analytics, narzędzia do analizy oglądalności stron internetowych firmy Google Inc. (Google). Google-Analytics korzysta z tzw. „Cookies”, plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze, które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez cookies dotyczące Państwa odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować wykorzystanie przez Państwa strony w celu utworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i zapewnienia operatorowi strony internetowej usług związanych ze stroną internetową i z dostępem do Internetu. Google będzie również przekazywał te informacje ewentualnie osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi firmy Google. Możecie Państwo zablokować zapisywanie cookies dzięki odpowiednim ustawieniom Państwa przeglądarki; zwracamy Państwu jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Korzystając z tej witryny wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przesłanych danych przez Google w sposób opisany powyżej dla wspomnianego celu.

  W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie jednak skrócony przez Google już na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w sytuacjach wyjątkowych pełen adres IP przesyłany będzie do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować wykorzystanie przez Państwa strony w celu utworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie i zapewnienia operatorowi strony internetowej usług związanych ze stroną internetową i z dostępem do Internetu.

  Zwracamy uwagę, że Google Analytics został rozszerzony w niniejszej witrynie o kod „anonymizeIp();”, by zagwarantować anonimową rejestrację adresów IP (tzw. IP-Masking). Google nie będzie łączył Państwa adresu IP pobranego z przeglądarki przez Google Analytics z innymi danymi firmy Google. Możecie Państwo zablokować zapisywanie cookies dzięki odpowiednim ustawieniom Państwa przeglądarki; zwracamy Państwu jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

  Ponadto możliwe jest zablokowanie zapisywania przez cookie informacji o Państwa aktywności na stronie (łącznie z adresem IP) dla Google oraz ich przetwarzanie poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki internetowej dostępnej na następującej stronie:

  Pobierz wtyczkę dla przeglądarki

  Więcej informacji odnośnie warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/de.html lub www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

  Możliwe jest również zablokowanie zapisywania przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie ustawione ciasteczko Opt-Out, które będzie zapobiegać pobieraniu Państwa danych podczas odwiedzania niniejszej witryny w przyszłości:

  Dezaktywuj Google Analytics

  Prawo dostępu do danych i pozostałe informacje
  Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego gotowi jesteśmy w każdej chwili służyć Państwu wszelkimi informacjami, związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat zapisanych danych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. By uzyskać informacje na temat zapisanych danych, odpowiedź na pytania, której nie zawiera niniejsze oświadczenie o ochronie danych lub szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kwestii, prosimy o kontakt przez e-mail na adres datenschutz@MEIKO.de

  Zmiana polityki prywatności
  MEIKO GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, jeżeli jest to wymagane ze względów postępu technicznego. W takich przypadkach dopasujemy również nasze wskazówki do ochrony danych. Prosimy zatem o zapoznanie się z aktualną w danym momencie wersją oświadczenia o ochronie danych.